เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

THB 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

THB 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

THB 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

THB 300 ฿ 300
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

THB 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

THB 300 ฿ 300
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 240-250 MHz ขั้ว BNC

THB 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 240-250 MHz ขั้ว BNC

THB 300 ฿ 300
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 135-174 MHz ขั้ว BNC

THB 350 ฿ 350
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

THB 350 ฿ 350
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

THB 350 ฿ 350
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 135-174 MHz ขั้ว BNC

THB 350 ฿ 350
สินค้าหมด
Powered by MakeWebEasy.com